Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 34 - SAPUN, ORGANSKA POVRŠINSKA AKTIVNA SREDSTVA, PREPARATI ZA PRANJE, PREPARATI ZA PODMAZIVANJE, VJEŠTAČKI VOSKOVI, PRIPREMLJENI VOSKOVI, PREPARATI ZA POLIRANJE I ČIŠĆENJE, SVIJEĆE I SLIČNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELOVANJE "ZUBARSKI VOSKOVI" I ZUBARSKI PREPARATI NA BAZI GIPSA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3401 SAPUN; ORGANSKI POVRŠINSKI AKTIVNI PROIZVODI I PREPARATI ZA UPOTREBU KAO SAPUN, U OBLIKU ŠTAPIĆA, KOLAČIĆA, LIVENIH ILI OBLIKOVANIH KOMADA, SA DODATKOM ILI BEZ DODATKA SAPUNA; ORGANSKI POVRŠINSKI AKTIVNI PROIZVODI I PREPARATI ZA PRANJE KOŽE, U OBLIKU TEČNOSTI ILI KREMA I PRIPREMLJENI ZA PRODAJU NA MALO, SA DODATKOM ILI BEZ DODATKA SAPUNA; HARTIJA, VATA, FILC I NETKANE TKANINE, IMPREGNISANI ILI PREMAZANI SAPUNOM ILI DETERDŽENTOM:
  3402 ORGANSKA POVRŠINSKI AKTIVNA SREDSTVA (OSIM SAPUNA); POVRŠINSKI AKTIVNI PREPARATI, PREPARATI ZA PRANJE (UKLJUČUJUĆI POMOĆNE PREPARATE ZA PRANJE) I PREPARATI ZA ČIŠĆENJE SA DODATKOM ILI BEZ DODATKA SAPUNA, OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 3401:
  3403 PREPARATI ZA PODMAZIVANJE (UKLJUČUJUĆI PREPARATE NA BAZI ULJA ZA HLAĐENJE, KALJENJE ILI PREPARATI ZA OTPUŠTANJE VIJAKA I NAVRTKI, PREPARATI PROTIV RĐE I KOROZIJE I PREPARATI ZA OSLOBAĐANJE KALUPA, NA BAZI SREDSTAVA ZA PODMAZIVANJE) I PREPARATI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA POULJAVANJE I MAŠĆENJE TEKSTILNIH MATERIJALA, KOŽE, KRZNA ILI DRUGIH MATERIJALA, ALI ISKLJUČUJUĆI PREPARATE KOJI SADRŽE, KAO OSNOVNE SASTOJKE, 70% ILI VIŠE PO MASI ULJA OD NAFTE ILI ULJA DOBIJENA OD BITUMENOZNIH MINERALA:
  3404 VJEŠTAČKI VOSKOVI I PRIPREMLJENI VOSKOVI:
  3405 POLITURE I KREME, ZA OBUĆU, NAMJEŠTAJ, PODOVE, KAROSERIJE, STAKLO ILI METAL, PASTE I PRAŠKOVI ZA ČIŠĆENJE I SLIČNI PREPARATI (BEZ OBZIRA NA TO DA LI SU U OBLIKU HARTIJE, VATE, FILCA, NETKANIH TKANINA, CELULARNIH (SUNĐERASTIH) MATERIJALA, OD PLASTIKE ILI GUME, IMPREGNISANI ILI PREVUČENI TAKVIM PREPARATIMA), OSIM VOSKOVA IZ TAR, BROJA 3404:
  3406 00 00 00 SVIJEĆE, SVJEĆICE I SLIČNO
  3407 00 00 MASE ZA MODELOVANJE, UKLJUČUJUĆI PRIPREMLJENE ZA ZABAVU DJECE; PREPARATI POZNATI KAO 'ZUBARSKI VOSAK' ILI KAO 'SMJEŠE ZA ZUBARSKE OTISKE', U SETOVIMA, U PAKOVANJIMA ZA PRODAJU NA MALO ILI U OBLIKU PLOČICA, POTKOVICA, ŠTAPIĆA ILI SLIČNO; OSTALI PREPARATI ZA UPOTREBU U ZUBARSTVU NA BAZI GIPSA (PEČENOG GIPSA ILI KALCIJUM-SULFATA)