Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 30 - FARMACEUTSKI PROIZVODI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3006 FARMACEUTSKA ROBA NAVEDENA U NAPOMENI 4, UZ OVU GLAVU:
  3006 10 − STERILNI HIRURŠKI KETGUT, SLIČNI STERILNI MATERIJALI ZA ŠIVENJE (UKLJUČUJUĆI STERILNI HIRURŠKI I ZUBARSKI KONAC KOJI SE MOŽE APSORBOVATI) I STERILNI ATHEZIVI ZA TKIVA ZA HIRURŠKO ZATVARANJE RANA; STERILNA LAMINARIJA I STERILNI LAMINARIJA ŠATORI; STERILNA APSORPCIONA SREDSTVA ZA ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA U HIRURGIJI I ZUBARSTVU; STERILNA HIRURŠKA ILI ZUBARSKA SREDSTVA ZA SPREČAVANJE ADHEZIJE, BEZ OBZIRA DA LI SE MOGU APSORBOVATI ILI NE:
  3006 30 00 00 − KONTRASTNA SREDSTVA ZA RADIOGRAFSKA ISPITIVANJA; DIJAGNOSTIČKI REAGENSI NAMENJENI ZA UPOTREBU KOD PACIJENATA
  3006 40 00 00 − ZUBARSKI CEMENTI I OSTALA ZUBARSKA PUNILA; CEMENTI ZA REKONSTRUKCIJU KOSTIJU
  3006 50 00 00 − KUTIJE I SETOVI ZA PRVU POMOĆ
  3006 60 00 00 − HEMIJSKA SREDSTVA ZA KONTRACEPCIJU NA BAZI HORMONA, OSTALIH PROIZVODA IZ TAR, BROJA 2937 ILI SPERMICIDA:
  3006 70 00 − GEL PREPARATI NAMIJENJENI ZA UPOTREBU U HUMANOJ ILI VETERINARSKOJ MEDICINI KAO SREDSTVA ZA MAZANJE DJELOVA TIJELA PRILIKOM HIRURŠKIH OPERACIJA ILI ZA FIZIČKA ISPITIVANJA ILI KAO SREDSTVO ZA OSTVARIVANJE VEZE IZMEĐU TIJELA I MEDICINSKIH INSTRUMENATA
                       − OSTALO: