Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 24 - DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2401 NEPRERAĐENI DUVAN; OTPACI OD DUVANA:
  2402 CIGARE, CIGARILOSI I CIGARETE, OD DUVANA ILI ZAMJENE DUVANA:
  2403 OSTALI PRERAĐENI DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA; 'HOMOGENIZOVANI' ILI 'REKONSTITUISANI' DUVAN; EKSTRAKTI I ESENCIJE OD DUVANA:
  2404 PROIZVODI KOJI SADRŽE DUVAN, REKONSTITUIRANI DUVAN, NIKOTIN ILI ZAMJENE DUVANA ILI NIKOTINA, NAMIJENJENI ZA UDISANJE BEZ SAGORIJEVANJA; OSTALI PROIZVODI KOJI SADRŽE NIKOTIN NAMIJENJENI ZA UNOS NIKOTINA U LJUDSKO TIJELO: