Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 20 - PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALIH DJELOVA BILJA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2001 POVRĆE, VOĆE, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALI DJELOVI BILJA ZA JELO, PRIPREMLJENI ILI KONZERVISANI U SIRĆETU ILI SIRĆETNOJ KISELINI:
  2002 PARADAJZ, PRIPREMLJEN ILI KONZERVISAN NA DRUGI NAČIN, OSIM SA SIRĆETOM ILI SIRĆETNOM KISJELINOM:
  2003 PEČURKE I TRIFLE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVISANE NA DRUGI NAČIN OSIM U SIRĆETU ILI SIRĆETNOJ KISELINI:
  2004 OSTALO POVRĆE PRIPREMLJENO ILI KONZERVISANO NA DRUGI NAČIN OSIM U SIRĆETU ILI SIRĆETNOJ KISELINI, SMRZNUTO, OSIM PROIZVODA IZ TAR, BROJA 2006:
  2005 OSTALO POVRĆE PRIPREMLJENO ILI KONZERVISANO NA DRUGI NAČIN OSIM U SIRĆETU ILI SIRĆETNOJ KISELINI, NESMRZNUTO, OSIM PROIZVODA IZ TAR, BROJA 2006:
  2006 00 POVRĆE, VOĆE, JEZGRASTO VOĆE, KORE OD VOĆA I OSTALI DJELOVI BILJA, KONZERVISANI U ŠEĆERU (SUVI, GLAZIRANI ILI KANDIRANI):
  2007 DŽEMOVI, VOĆNI ŽELEI, MARMELADE, PIRE OD VOĆA ILI JEZGRASTOG VOĆA I PASTE OD VOĆA ILI JEZGRASTOG VOĆA DOBIJENI KUVANJEM, SA DODATKOM ILI BEZ DODATKA ŠEĆERA ILI DRUGIH SREDSTAVA ZA ZASLAĐIVANJE:
  2008 VOĆE, JEZGRASTO VOĆE I OSTALI DJELOVI BILJA ZA JELO, DRUKČIJE PRIPREMLJENI ILI KONZERVISANI, SA DODATKOM ILI BEZ DODATKA ŠEĆERA ILI DRUGIH SREDSTAVA ZA ZASLAĐIVANJE ILI ALKOHOLA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
  2009 VOĆNI SOKOVI ILI SOKOVI OD ORAŠČASTIH PLODOVA (UKLJUČUJUĆI ŠIRU OD GROŽĐA I KOKOSOVU VODU) I SOKOVI OD POVRĆA, NEFERMENTISANI I BEZ DODATAKA ALKOHOLA, SA DODATKOM ILI BEZ DODATKA ŠEĆERA ILI OSTALIH SREDSTAVA ZA ZASLAĐIVANJE: