Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 19 - PROIZVODI NA BAZI ŽITARICA, BRAŠNA, SKROBA ILI MLIJEKA; POSLASTIČARSKI PROIZVODI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  1901 EKSTRAKT SLADA; PREHRAMBENI PROIZVODI OD BRAŠNA, PREKRUPE, GRIZA, SKROBA ILI EKSTRAKTA SLADA BEZ DODATKA KAKAA ILI SA DODATKOM KAKAA U KOLIČINI MANJOJ OD 40% PO MASI KAKAA, RAČUNATO NA POTPUNO ODMAŠĆENU OSNOVU, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI; PREHRAMBENI PROIZVODI OD ROBA IZ TAR. BROJEVA 0401 DO 0404 BEZ DODATKA KAKAA ILI SA SADRŽAJEM KAKAA MANJIM OD 5% PO MASI, RAČUNATO NA POTPUNO ODMAŠĆENU OSNOVU, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
  1902 TJESTENINE, KUVANE ILI NEKUVANE ILI PUNJENE (MESOM ILI DRUGIM MATERIJAMA) ILI DRUKČIJE PRIPREMLJENE KAO ŠTO SU ŠPAGETI, MAKARONI, REZANCI, LAZANJE, NJOKI, RAVIJOLI, KANELONI; KUS-KUS, PRIPREMLJEN ILI NEPRIPREMLJEN:
  1903 00 00 00 TAPIOKA I ZAMJENE TAPIOKE PRIPREMLJENI OD SKROBA U OBLIKU LJUSPICA, ZRNACA, PERLI, PROSIJANIH ILI SLIČNIH OBLIKA
  1904 PROIZVODI ZA ISHRANU DOBIJENI BUBRENJEM ILI PRŽENJEM ŽITARICA ILI PROIZVODA OD ŽITARICA (NPR.,: KUKURUZNE PAHULJICE); ŽITARICE (OSIM KUKURUZA) U ZRNU ILI U OBLIKU PAHULJICA ILI DRUGAČIJE OBRAĐENOG ZRNA (OSIM BRAŠNA, PREKRUPE I GRIZA), PRETHODNO KUVANE ILI DRUGAČIJE PRIPREMLJENE, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTE NITI OBUHVAĆENE:
  1905 HLJEB, PECIVA, KOLAČI, BISKVITI I OSTALI PEKARSKI PROIZVODI SA DODATKOM KAKAA ILI BEZ DODATKA KAKAA; NAFORA, KAPSULE ZA FARMACEUTSKE PROIZVODE, OBLANDE, PIRINČANA HARTIJA I SLIČNI PROIZVODI: