Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 18 - KAKAO I PROIZVODI OD KAKAA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  1801 00 00 00 KAKAO U ZRNU, CIO, LOMLJEN , SIROV ILI PRŽEN
  1802 00 00 00 LJUSKE, KORE, OPNE I OSTALI OTPACI OD KAKAA
  1803 KAKAO MASA, ODMAŠĆENA ILI NEODMAŠĆENA:
  1804 00 00 00 MASLAC, MASNOĆE I ULJE OD KAKAA
  1805 00 00 00 KAKAO U PRAHU, BEZ DODATOG ŠEĆERA ILI DRUGIH MATERIJA ZA ZASLAĐIVANJE
  1806 ČOKOLADA I OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI KOJI SADRŽE KAKAO: