Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 17 - ŠEĆER I PROIZVODI OD ŠEĆERA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  1701 ŠEĆER OD ŠEĆERNE TRSKE ILI ŠEĆERNE REPE I HEMIJSKI ČISTA SAHAROZA, U ČVRSTOM STANJU:
  1702 OSTALI ŠEĆERI, UKLJUČUJUĆI HEMIJSKI ČISTU LAKTOZU, MALTOZU, GLIKOZU I FRUKTOZU U ČVRSTOM STANJU; ŠEĆERNI SIRUPI BEZ DODATIH SREDSTAVA ZA AROMATIZACIJU ILI MATERIJA ZA BOJENJE; VJEŠTAČKI MED, POMIJEŠAN ILI NEPOMIJEŠAN SA PRIRODNIM MEDOM; KARAMEL:
  1703 MELASE DOBIJENE PRILIKOM EKSTRAKCIJE ILI RAFINISANJA ŠEĆERA:
  1704 PROIZVODI OD ŠEĆERA (UKLJUČUJUĆI BIJELU ČOKOLADU) BEZ KAKAA: