Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 16 - PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA, LJUSKARA, MEKUŠACA ILI OSTALIH VODENIH BESKIČMENJAKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  1601 00 KOBASICE I SLIČNI PROIZVODI, OD MESA, MESNIH KLANIČNIH PROIZVODA, KRVI ILI INSEKATA; PREHRAMBENI PROIZVODI NA BAZI TIH PROIZVODA:
  1602 OSTALI PRIPREMLJENI ILI KONZERVISANI PROIZVODI OD MESA, DRUGIH KLANIČNIH PROIZVODA, KRVI ILI INSEKATA:
  1603 00 EKSTRAKTI I SOKOVI OD MESA, RIBA, ILI LJUSKARA, MEKUŠACA ILI OSTALIH VODENIH BESKIČMENJAKA:
  1604 PRIPREMLJENA ILI KONZERIVISANA RIBA; KAVIJAR I ZAMJENE KAVIJARA PRIPREMLJENI OD RIBLJIH JAJA:
  1605 LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENJACI, PRIPREMLJENI ILI KONZERVISANI: