Carinska tarifa

  ODJELJAK III - MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PORIJEKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PORIJEKLA
  GLAVA 15 - MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PORIJEKLA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  1501 SVINJSKA MASNOĆA (UKLJUČUJUĆI JESTIVU MAST) I ŽIVINSKA MASNOĆA, OSIM ONIH IZ TAR. BROJEVA 0209 ILI 1503:
  1502 MASNOĆE OD ŽIVOTINJA VRSTA GOVEDA, OVACA ILI KOZA, OSIM ONIH IZ TAR. BROJA 1503:
  1503 00 STEARIN IZ JESTIVE SVINJSKE MASTI, ULJE IZ JESTIVE SVINJSKE MASTI, OLEOSTEARIN, OLEO-ULJE I ULJE IZ LOJA, NEEMULGOVANI, NEMIJEŠANI ILI NA DRUGI NAČIN PRIPREMLJENI:
  1504 MASTI I ULJA KAO I NJIHOVE FRAKCIJE, OD RIBA ILI MORSKIH SISARA, PREČIŠĆENI ILI NEPREČIŠĆENI, ALI HEMIJSKI NEMODIFIKOVANI:
  1505 00 MASNOĆE OD VUNE I MASNE MATERIJE DOBIJENE OD TIH MASNOĆA (UKLJUČUJUĆI LANOLIN):
  1506 00 00 00 OSTALE MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA I NJIHOVE FRAKCIJE, PREČIŠĆENI ILI NEPREČIŠĆENI, ALI HEMIJSKI NEMODIFIKOVANI (CITES)
  1507 SOJINO ULJE I NJEGOVE FRAKCIJE, PREČIŠĆENI ILI NEPREČIŠĆENI, ALI HEMIJSKI NEMODIFIKOVANI:
  1508 ULJE OD KIKIRIKIJA I NJEGOVE FRAKCIJE, PREČIŠĆENI ILI NEPREČIŠĆENI, ALI HEMIJSKI NEMODIFIKOVANI:
  1509 MASLINOVO ULJE I NJEGOVE FRAKCIJE, PREČIŠĆENI ILI NEPREČIŠĆENI, ALI HEMIJSKI NEMODIFIKOVANI:
  1510 OSTALA ULJA I NJIHOVE FRAKCIJE, DOBIJENI ISKLJUČIVO OD MASLINA, PREČIŠĆENI ILI NEPREČIŠĆENI, ALI HEMIJSKI NEMODIFIKOVANI, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE TIH ULJA ILI FRAKCIJA SA ULJIMA ILI FRAKCIJAMA IZ TAR. BROJA 1509:
  1511 PALMINO ULJE I NJEGOVE FRAKCIJE, PREČIŠĆENI ILI NEPREČIŠĆENI, ALI HEMIJSKI NEMODIFIKOVANI:
  1512 ULJE OD SJEMENA SUNCOKRETA, ŠAFRANIKE I PAMUKOVOG SJEMENA I NJIHOVE FRAKCIJE, PREČIŠĆENI ILI NEPREČIŠĆENI ALI HEMIJSKI NEMODIFIKOVANI:
  1513 ULJE OD KOKOSOVOG ORAHA (KOPRE), PALMINOG JEZGRA (KOŠTICE), PALMINOG ORAHA I NJIHOVE FRAKCIJE, RAFINISANI ILI NERAFINISANI ALI HEMIJSKI NEMODIFIKOVANI:
  1514 ULJE OD REPICE ILI ULJE OD SLAČICE I NJIHOVE FRAKCIJE, RAFINISANI ILI NERAFINISANI, ALI HEMIJSKI NEMODIFIKOVANI:
  1515 OSTALE NEISPARLJIVE (MASNE) BILJNE ILI MIKROBNE MASTI I ULJA (UKLJUČUJUĆI JOJOBA ULJE) TE NJIHOVE FRAKCIJE, BEZ OBZIRA JESU LI RAFINISANI ILI NE, ALI HEMIJSKI NEMODIFIKOVANI:
  1516 MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG, BILJNOG ILI MIKROBNOG PODRIJETLA I NJIHOVE FRAKCIJE, DJELIMIČNO ILI POTPUNO HIDROGENIZOVANI, INTERESTERIFIKOVANI, REESTERIFIKOVANI ILI ELEIDINIZOVANI, RAFINISANI ILI NERAFINISANI, ALI DALJE NEPRIPREMLJENI:
  1517 MARGARIN; MJEŠAVINE ILI PREPARATI OD MASTI ILI ULJA ŽIVOTINJSKOG, BILJNOG ILI MIKROBNOG PORIJEKLA ILI OD FRAKCIJA RAZLIČITIH MASTI ILI ULJA IZ OVE GLAVE PODOBNI ZA JELO, OSIM JESTIVIH MASTI ILI ULJA I NJIHOVIH FRAKCIJA IZ TAR. BROJ 1516:
  1518 00 ŽIVOTINJSKE, BILJNE ILI MIKROBSKE MASTI I ULJA I NJIHOVE FRAKCIJE, KUVANI, OKSIDISANI, DEHIDRISANI, SUMPORISANI, DUVANI, POLIMERIZOVANI ZAGRIJEVANJEM U VAKUMU ILI U INERTNOM GASU ILI DRUKČIJE HEMIJSKI MODIFIKOVANI, ISKLJUČUJUĆI ONE IZ TAR. BROJA 1516; NEJESTIVE MJEŠAVINE I PREPARATI OD ŽIVOTINJSKIH, BILJNIH ILI MIKROBNIH MASTI I ULJA ILI OD FRAKCIJA RAZLIČITIH MASTI ILI ULJA IZ OVE GLAVE, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
  1520 00 00 00 GLICERIN, SIROV; GLICERINSKE VODE I LUŽINE
  1521 BILJNI VOSKOVI (OSIM TRIGLICERIDA), VOSAK OD PČELA, VOSKOVI OD OSTALIH INSEKATA I SPERMACETI, RAFINISANI ILI NERAFINISANI, OBOJENI ILI NEOBOJENI:
  1522 00 DEGRA; OSTACI DOBIJENI PRI PRERADI MASNIH MATERIJA I VOSKOVA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA: