Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 8 - VOĆE ZA JELO, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0813 VOĆE, SUVO, OSIM ONOG KOJE SE SVRSTAVA U TAR, BR 0801 DO 0806; MJEŠAVINE JEZGRASTOG ILI SUVOG VOĆA IZ OVE GLAVE:
  0813 10 00 00 − KAJSIJE
  0813 20 00 00 − ŠLJIVE
  0813 30 00 00 − JABUKE
  0813 40 − OSTALO VOĆE:
  0813 50 − MJEŠAVINE JEZGRASTOG ILI SUVOG VOĆA IZ OVE GLAVE: