Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 8 - VOĆE ZA JELO, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0810 OSTALO VOĆE, SVJEŽE:
  0810 10 00 − JAGODE
  0810 20 − MALINE, KUPINE, DUDINJE (MURVE) I LOGANJSKE BOBICE:
  0810 30 − CRNA, BIJELA ILI CRVENA RIBIZLA I OGROZD:
  0810 40 − BRUSNICE, BOROVNICE I OSTALO VOĆE RODA VACCINIUM:
  0810 50 00 − KIVI :
  0810 60 00 00 − 'DURIANS' (PLOD MALAJSKOG DRVETA DURIO ZIBETHINUS)
  0810 70 00 00 − PERSIMMONS (JAPANSKA JABUKA)
  0810 90 − OSTALO: