Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 8 - VOĆE ZA JELO, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0809 KAJSIJE, TREŠNJE I VIŠNJE, BRESKVE (UKLJUČUJUĆI NEKTARINE), ŠLJIVE I TRNJINE, SVJEŽE:
  0809 10 00 00 − KAJSIJE
                       − TREŠNJE I VIŠNJE:
  0809 30 − BRESKVE, UKLJUČUJUĆI NEKTARINE:
  0809 40 − ŠLJIVE I TRNJINE: