Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 8 - VOĆE ZA JELO, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0808 JABUKE, KRUŠKE I DUNJE, SVJEŽE:
  0808 10 − JABUKE:
  0808 30 − KRUŠKE:
  0808 40 00 00 − DUNJE