Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 8 - VOĆE ZA JELO, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0807 DINJE, LUBENICE I PAPAJE, SVJEŽE:
                       − DINJE I LUBENICE:
  0807 20 00 00 − PAPAJE