Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 8 - VOĆE ZA JELO, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0804 URME, SMOKVE, ANANAS, AVOKADO, GUAVA, MANGO I MANGUSTA, SVJEŽI ILI SUVI:
  0804 10 00 00 − URME
  0804 20 − SMOKVE:
  0804 30 00 00 − ANANAS
  0804 40 00 00 − AVOKADO
  0804 50 00 00 − GUAVA, MANGO I MANGUSTA