Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 8 - VOĆE ZA JELO, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0803 BANANE, UKLJUČUJUĆI BRAŠNASTE BANANE ('PLANTAINS'), SVJEŽE ILI SUVE:
  0803 10 − BRAŠNASTE BANANE:
  0803 90 − OSTALO: