Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 8 - VOĆE ZA JELO, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0802 OSTALO JEZGRASTO VOĆE U LJUSCI, SVJEŽE ILI SUVO, OLJUŠTENO ILI NEOLJUŠTENO:
                       − BADEMI:
                       − LJEŠNICI (CORYLUS SPP ):
                       − ORASI:
                       − KESTENJE (CASTANEA SPP ):
                       − PISTAĆI:
                       − MAKADAMSKI ORAŠČIĆ:
  0802 70 00 00 − KOLA ORAH ( COLA SPP,)
  0802 80 00 00 − AREKA ORAH
                       − OSTALO: