Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 8 - VOĆE ZA JELO, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0801 KOKOSOV ORAH, BRAZILSKI ORAH I INDISKI ORAH, SVJEŽI ILI SUVI, OLJUŠTENI ILI NEOLJUŠTENI:
                       − KOKOSOV ORAH:
                       − BRAZILSKI ORAH:
                       − INDISKI ORAH: