Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 6 - ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENJE I SLIČNO; SJEČENO CVIJEĆE I UKRASNO LIŠĆE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0601 LUKOVICE, GOMOLJI, GOMOLJASTO KORIJENJE, KORIJENI, IZDANCI, REZNICE I RIZOMI ZA SADNJU, U VEGETACIJI ILI U CVIJETU; BILJKE I KORIJEN CIKORIJE, OSIM KORIJENJA IZ TAR. BROJA 1212:
  0602 OSTALE ŽIVE BILJKE (UKLJUČUJUĆI NJIHOVO KORIJENJE), REZNICE, KALEM-GRANČICE I KALEMI; MICIJELIJUM ZA PEČURKE
  0603 SJEČENO CVIJEĆE I CVJETNI PUPOLJCI VRSTA PODESNIH ZA BUKETE ILI ZA UKRASNE SVRHE, SVJEŽI, SUŠENI, BOJENI, BIJELJENI, IMPREGNISANI ILI DRUKČIJE PRIPREMLJENI:
  0604 LIŠĆE, GRANE I OSTALI DJELOVI BILJA BEZ CVJETOVA ILI CVJETNIH PUPOLJAKA I TRAVE, MAHOVINE I LIŠAJEVI PODESNI ZA BUKETE ILI ZA UKRASNE SVRHE, SVJEŽI, SUŠENI, BOJENI, BIJELJENI, IMPREGNISANI ILI DRUKČIJE PRIPREMLJENI: