Carinska tarifa

  ODJELJAK I - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
  GLAVA 5 - PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0501 00 00 00 LJUDSKA KOSA, SIROVA, OPRANA ILI NEOPRANA, ODMAŠĆENA ILI NEODMAŠĆENA; OTPACI OD LJUDSKE KOSE
  0502 ČEKINJE OD PITOMIH ILI DIVLJIH SVINJA, DLAKA OD JAZAVCA I OSTALA DLAKA ZA IZRADU ČETKI; OTPACI OD TIH ČEKINJA ILI DLAKA:
  0504 00 00 00 CRIJEVA, BEŠIKE I ŽELUCI OD ŽIVOTINJA (OSIM OD RIBA), CIJELI ILI U KOMADIMA, SVJEŽI, RASHLAĐENI, SMRZNUTI, USOLJENI, U SALAMURI, SUŠENI ILI DIMLJENI (CITES) (PDVEX)
  0505 KOŽE I OSTALI DJELOVI PTICA, SA NJIHOVIM PERJEM I PAPERJEM, PERJE I DJELOVI PERJA (SA PODSJEČENIM ILI NEPODSJEČENIM IVICAMA) I PAPERJE, DALJE NEOBRAĐIVANI OSIM ČIŠĆENJEM, DEZINFIKOVANJEM ILI TRETIRANJEM RADI KONZERVISANJA; PRAH I OTPACI OD PERJA ILI DJELOVA PERJA:
  0506 KOSTI I SRŽ OD ROGOVA, SIROVI, ODMAŠĆENI, PROSTO PRIPREMLJENI (ALI NE I SJEČENI U OBLIKE) POSTUPANI SA KISJELINOM ILI DEŽELATINISANI; PRAH I OTPACI OD OVIH PROIZVODA:
  0507 SLONOVA KOST, KORNJAČEVINA, KOST KITA, DLAKE KITOVE KOSTI, ROGOVI, PAROŠCI, KOPITA, NOKTI, KANDŽE I KLJUNOVI, SIROVI ILI PROSTO PRIPREMLJENI ALI NEISJEČENI U OBLIKE; PRAH I OTPACI OD OVIH PROIZVODA:
  0508 00 KORALI I SLIČNI MATERIJALI, SIROVI ILI PROSTO PRIPREMLJENI ALI DRUKČIJE NEOBRAĐENI; LJUŠTURE MEKUŠACA, LJUSKARA ILI BODLJOKOŽACA, KOSTI SIPE, SIROVI ILI PROSTO PRIPREMLJENI ALI NEISJEČENI U OBLIKE; PRAH I OTPACI OD TIH PROIZVODA:
  0510 00 00 AMBRA SIVA, KASTOREUM, CIVET I MOŠUS; KANTAR,IDE; ŽUČ, SUŠENA ILI NESUŠENA; ŽLIJEZDE I OSTALE ŽIVOTINJSKE MATERIJE, SVJEŽI, RASHLAĐENI ILI SMRZNUTI ILI DRUKČIJE PRIVREMENO KONZERVISANI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U PROIZVODNJI FARMACEUTSKIH PROIZVODA
  0511 PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU; MRTVE ŽIVOTINJE IZ GLAVA 1 I 3 , NEUPOTREBLJIVE ZA LJUDSKU ISHRANU: