Carinska tarifa

  ODJELJAK I - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
  GLAVA 3 - RIBE, LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENJACI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0308 VODENI BESKIČMENJACI OSIM LJUSKARA I MEKUŠACA, ŽIVI, SVJEŽI, RASHLAĐENI, SMRZNUTI, SUŠENI, SOLJENI ILI U SALAMURI; DIMLJENI VODENI BESKIČMENJACI OSIM LJUSKARA I MEKUŠACA, BEZ OBZIRA DA LI SU KUVANI ILI NE PRIJE ILI U TOKU PROCESA DIMLJENJA:
                       − MORSKI KRASTAVCI (STICHOPUS JAPONICUS, HOLOTHURIOIDEA):
                       − MORSKI JEŽEVI (STRONGYLOCENTROTUS SPP., PARACENTROTUS LIVIDUS, LOXECHINUS ALBUS, ECHINUS ESCULENTUS):
  0308 30 − MEDUZE (RHOPILEMA SPP.):
  0308 90 − OSTALO: