Carinska tarifa

  ODJELJAK I - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
  GLAVA 3 - RIBE, LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENJACI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0307 MEKUŠCI, SA LJUŠTUROM ILI BEZ LJUŠTURE, ŽIVI, SVJEŽI, RASHLAĐENI, SMRZNUTI, SUŠENI, SOLJENI ILI U SALAMURI; DIMLJENI MEKUŠCI, SA LJUŠTUROM ILI BEZ, BEZ OBZIRA DA LI SU KUVANI PRIJE ILI TOKOM PROCESA DIMLJENJA:
                       − KAMENICE (OSTRIGE):
                       − KAPICE I OSTALI MEKUŠCI IZ RODA PECTINIDAE:
                       − DAGNJE (MYTILUS SPP., PERNA SPP.):
                       − SIPE I LIGNJE
                       − HOBOTNICE (OCTOPUS SPP.):
  0307 60 00 00 − PUŽEVI, OSIM MORSKIH PUŽEVA (CITES) (RJ11) (PR11)
                       − KUĆICE, SRČANKE I KUNJKE (PORODICE ARCIDEAE, ARCTICIDAE, CARDIIDAE, DONACIDAE, HIATELLIDAE, MACTRIDAE, MESODESMATIDAE, MYIDAE, SEMELIDAE, SOLECURTIDAE, SOLENIDAE, TRIDACNIDAE AND VENERIDAE):
                       − MORSKI PUŽ PUZLATKA (MORSKO UHO) (HALIOTIS SPP.) I LEPTIRASTI PUŽEVI (STROMBUS SPP.):
                       − OSTALO: