Carinska tarifa

  ODJELJAK I - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
  GLAVA 3 - RIBE, LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENJACI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0306 LJUSKARI, NEZAVISNO JESU LI U LJUSCI ILI NE, ŽIVI, SVJEŽI, RASHLAĐENI, SMRZNUTI, SUŠENI, SOLJENI ILI U SALAMURI; DIMLJENI LJUSKARI, NEZAVISNO JESU LI U LJUSCI ILI NE, NEZAVISNO JESU LI KUVANI PRIJE ILI TOKOM POSTUPKA DIMLJENJA ILI NE; LJUSKARI, U LJUŠTURI, KUVANI U PARI ILI VODI, NEZAVISNO JESU LI RASHLAĐENI ILI NE , SMRZNUTI, SUŠENI, SOLJENI ILI U SALAMURI ILI NE:
                       − SMRZNUTI:
                       − ŽIVI, SVJEŽI ILI RASHLAĐENI:
                       − OSTALO: