Carinska tarifa

  ODJELJAK I - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
  GLAVA 3 - RIBE, LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENJACI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0305 RIBA, SUŠENA, SOLJENA ILI U SALAMURI; DIMLJENA RIBA, NEZAVISNO JE LI KUVANA PRIJE ILI TOKOM PROCESA DIMLJENJA ILI NE:
  0305 20 00 00 − DŽIGERICA, IKRA I MLIJEČ OD RIBE, SUŠENA, DIMLJENA, SOLJENA ILI U SALAMURI (CITES)
                       − RIBLJI FILETI, SUŠENI, SOLJENI ILI U SALAMURI, ALI NEDIMLJENI:
                       − DIMLJENA RIBA, UKLJUČUJUĆI FILETE, OSIM JESTIVIH RIBLJIH OSTATAKA:
                       − SUŠENE RIBE, OSIM JESTIVIH RIBLJIH IZNUTRICA, NESOLJENE ILI SOLJENE, ALI NEDIMLJENE:
                       − RIBA, SOLJENA ALI NESUŠENA NITI DIMLJENA I RIBA U SALAMURI, OSIM JESTIVIH RIBLJIH OSTATAKA:
                       − RIBLJE PERAJE, GLAVE, REPOVI, ŽELUDCI I OSTALI JESTIVI RIBLJI OSTACI: