Carinska tarifa

  ODJELJAK I - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
  GLAVA 3 - RIBE, LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENJACI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0301 ŽIVA RIBA:
  0302 RIBA, SVJEŽA ILI RASHLAĐENA, OSIM RIBLJIH FILETA I OSTALOG RIBLJEG MESA IZ TAR. BR. 0304:
  0303 RIBA, SMRZNUTA, OSIM RIBLJIH FILETA I OSTALOG RIBLJEG MESA IZ TAR. BROJA 0304:
  0304 RIBLJI FILETI I OSTALO RIBLJE MESO (NEMLJEVENO ILI MLJEVENO), SVJEŽE, RASHLAĐENO ILI SMRZNUTO:
  0305 RIBA, SUŠENA, SOLJENA ILI U SALAMURI; DIMLJENA RIBA, NEZAVISNO JE LI KUVANA PRIJE ILI TOKOM PROCESA DIMLJENJA ILI NE:
  0306 LJUSKARI, NEZAVISNO JESU LI U LJUSCI ILI NE, ŽIVI, SVJEŽI, RASHLAĐENI, SMRZNUTI, SUŠENI, SOLJENI ILI U SALAMURI; DIMLJENI LJUSKARI, NEZAVISNO JESU LI U LJUSCI ILI NE, NEZAVISNO JESU LI KUVANI PRIJE ILI TOKOM POSTUPKA DIMLJENJA ILI NE; LJUSKARI, U LJUŠTURI, KUVANI U PARI ILI VODI, NEZAVISNO JESU LI RASHLAĐENI ILI NE , SMRZNUTI, SUŠENI, SOLJENI ILI U SALAMURI ILI NE:
  0307 MEKUŠCI, SA LJUŠTUROM ILI BEZ LJUŠTURE, ŽIVI, SVJEŽI, RASHLAĐENI, SMRZNUTI, SUŠENI, SOLJENI ILI U SALAMURI; DIMLJENI MEKUŠCI, SA LJUŠTUROM ILI BEZ, BEZ OBZIRA DA LI SU KUVANI PRIJE ILI TOKOM PROCESA DIMLJENJA:
  0308 VODENI BESKIČMENJACI OSIM LJUSKARA I MEKUŠACA, ŽIVI, SVJEŽI, RASHLAĐENI, SMRZNUTI, SUŠENI, SOLJENI ILI U SALAMURI; DIMLJENI VODENI BESKIČMENJACI OSIM LJUSKARA I MEKUŠACA, BEZ OBZIRA DA LI SU KUVANI ILI NE PRIJE ILI U TOKU PROCESA DIMLJENJA:
  0309 BRAŠNO, PRAH I PELETE OD RIBE, LJUSKARA, MEKUŠACA I OSTALIH VODENIH BESKIČMENJAKA, PODOBNIH ZA LJUDSKU ISHRANU