Carinska tarifa

  ODJELJAK I - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
  GLAVA 2 - MESO I DRUGI KLANIČNI PROIZVODI ZA JELO
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0201 MESO GOVEĐE, SVJEŽE ILI RASHLAĐENO:
  0202 MESO, GOVEĐE, SMRZNUTO:
  0203 MESO SVINJSKO, SVJEŽE, RASHLAĐENO ILI SMRZNUTO:
  0204 MESO OVČJE ILI KOZJE, SVJEŽE, RASHLAĐENO ILI SMRZNUTO:
  0205 00 MESO KONJSKO, MAGAREĆE ILI OD MULA I MAZGI, SVJEŽE, RASHLAĐENO ILI SRMZNUTO:
  0206 DRUGI KLANIČNI PROIZVODI OD GOVEĐEG, SVINJSKOG, OVČJEG, KOZJEG, KONJSKOG I MAGAREĆEG MESA ILI MESA OD MULA I MAZGI, UPOTREBLJIVI ZA JELO, SVJEŽI, RASHLAĐENI ILI SMRZNUTI:
  0207 MESO I JESTIVI OTPACI OD ŽIVINE IZ TAR. BR, 0105, SVJEŽI, RASHLAĐENI ILI SMRZNUTI:
  0208 OSTALO MESO I JESTIVI MESNI DRUGI KLANIČNI PROIZVODI, SVJEŽI, RASHLAĐENI ILI SMRZNUTI:
  0209 SVINJSKA MASNOĆA BEZ MESNE KRTINE I ŽIVINSKO SALO, NEISTOPLJENI NITI EKSTRAHOVANI NA BILO KOJI NAČIN, SVJEŽI, RASHLAĐENI, SMRZNUTI, SOLJENI, U SALAMURI, SUŠENI ILI DIMLJENI:
  0210 MESO I JESTIVI MESNI I DRUGI KLANIČNI PROIZVODI, SOLJENI, U SALAMURI, SUŠENI ILI DIMLJENI; JESTIVO BRAŠNO I PRAH OD MESA ILI OD DRUGIH KLANIČNIH PROIZVODA: