Carinska tarifa

  ODJELJAK I - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
  GLAVA 1 - ŽIVE ŽIVOTINJE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0101 KONJI, MAGARCI, MULE I MAZGE, ŽIVI:
  0102 ŽIVA GOVEDA:
  0103 SVINJE, ŽIVE:
  0104 OVCE I KOZE, ŽIVE:
  0105 ŽIVINA DOMAĆA, ŽIVA (KOKOŠKE VRSTE GALLUS DOMESTICUS, PATKE, GUSKE, ĆURKE I BISERKE):
  0106 OSTALE ŽIVOTINJE, ŽIVE: