Računsko kontrolni modul

  TARIFNA OZNAKA:
  DATUM:
  POSTUPAK:
  CARINSKA OSNOVICA:
  NETO MASA:
  DOPUNSKA JEDINICA:
  PORIJEKLO:  
  POVLASTICA:
  BROJ KVOTE:
  PRILOZI: