Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 20 - PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALIH DJELOVA BILJA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2009 VOĆNI SOKOVI (UKLJUČUJUĆI ŠIRU OD GROŽĐA) I SOKOVI OD POVRĆA, NEFERMENTISANI I BEZ DODATAKA ALKOHOLA, SA DODATKOM ILI BEZ DODATKA ŠEĆERA ILI OSTALIH SREDSTAVA ZA ZASLAĐIVANJE:
                       − SOK OD POMORANDŽE:
                       − SOK OD GREJPFRUTA (UKLJUČUJUĆI OD POMELOA):
                       − SOK OD OSTALIH POJEDINAČNIH AGRUMA:
                       − SOK OD ANANASA:
  2009 50 − SOK OD PARADAJZA:
                       − SOK OD GROŽĐA (UKLJUČUJUĆI I ŠIRU OD GROŽĐA):
                       − SOK OD JABUKA:
                       − SOK OD OSTALOG POJEDINAČNOG VOĆA ILI POVRĆA:
  2009 90 − MJEŠAVINE SOKOVA: