Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 20 - PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALIH DJELOVA BILJA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2007 DŽEMOVI, VOĆNI ŽELEI, MARMELADE, PIRE OD VOĆA ILI JEZGRASTOG VOĆA I PASTE OD VOĆA ILI JEZGRASTOG VOĆA DOBIJENI KUVANJEM, SA DODATKOM ILI BEZ DODATKA ŠEĆERA ILI DRUGIH SREDSTAVA ZA ZASLAĐIVANJE:
  2007 10 − HOMOGENIZOVANI PROIZVODI:
                       − OSTALO: