Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 20 - PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALIH DJELOVA BILJA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2006 00 POVRĆE, VOĆE, JEZGRASTO VOĆE, KORE OD VOĆA I OSTALI DJELOVI BILJA, KONZERVISANI U ŠEĆERU (SUVI, GLAZIRANI ILI KANDIRANI):
  2006 00 10 00 − ĐUMBIR
                       − OSTALO: