Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 20 - PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALIH DJELOVA BILJA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2005 OSTALO POVRĆE PRIPREMLJENO ILI KONZERVISANO NA DRUGI NAČIN OSIM U SIRĆETU ILI SIRĆETNOJ KISELINI, NESMRZNUTO, OSIM PROIZVODA IZ TAR, BROJA 2006:
  2005 10 00 00 − HOMOGENIZOVANO POVRĆE
  2005 20 − KROMPIR:
  2005 40 00 00 − GRAŠAK (PISUM SATIVUM)
                       − PASULJ (VIGNA SPP , PHASEOLUS SPP.):
  2005 60 00 00 − ŠPARGLE
  2005 70 00 00 − MASLINE
  2005 80 00 00 − KUKURUZ ŠEĆERAC (ZEA MAYS VAR SACCHARATA)
                       − OSTALO POVRĆE I MJEŠAVINE POVRĆA: