Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 20 - PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALIH DJELOVA BILJA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2004 OSTALO POVRĆE PRIPREMLJENO ILI KONZERVISANO NA DRUGI NAČIN OSIM U SIRĆETU ILI SIRĆETNOJ KISELINI, SMRZNUTO, OSIM PROIZVODA IZ TAR, BROJA 2006:
  2004 10 − KROMPIR:
  2004 90 − OSTALO POVRĆE I MJEŠAVINE POVRĆA: