Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 20 - PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALIH DJELOVA BILJA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2003 PEČURKE I TRIFLE, PRIPREMLJENE ILI KONZERVISANE NA DRUGI NAČIN OSIM U SIRĆETU ILI SIRĆETNOJ KISELINI:
  2003 10 − JESTIVE PEČURKE RODA AGARICUS:
  2003 90 − OSTALE: