Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 20 - PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALIH DJELOVA BILJA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2002 PARADAJZ, PRIPREMLJEN ILI KONZERVISAN NA DRUGI NAČIN, OSIM SA SIRĆETOM ILI SIRĆETNOM KISJELINOM:
  2002 10 − PARADAJZ, CIO ILI U KOMADIMA:
  2002 90 − OSTALO: