Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 20 - PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALIH DJELOVA BILJA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2001 POVRĆE, VOĆE, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALI DJELOVI BILJA ZA JELO, PRIPREMLJENI ILI KONZERVISANI U SIRĆETU ILI SIRĆETNOJ KISELINI:
  2001 10 00 00 − KRASTAVCI I KORNIŠONI
  2001 90 − OSTALO: