Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 9 - KAFA, ČAJ, MATE ČAJ I ZAČINI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0906 CIMET I CVIJET OD CIMETOVOG DRVETA:
                       − NEDROBLJEN ILI NEMLJEVEN
  0906 20 00 00 − DROBLJEN ILI MLJEVEN