Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 6 - ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENJE I SLIČNO; SJEČENO CVIJEĆE I UKRASNO LIŠĆE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0601 LUKOVICE, GOMOLJI, GOMOLJASTO KORIJENJE, KORIJENI, IZDANCI, REZNICE I RIZOMI ZA SADNJU, U VEGETACIJI ILI U CVIJETU; BILJKE I KORIJEN CIKORIJE, OSIM KORIJENJA IZ TAR, BROJA 1212:
  0601 10 − LUKOVICE, GOMOLJI, GOMOLJASTO KORIJENJE, IZDANCI KORIJENA, REZNICE I RIZOMI, ZA SADNJU:
  0601 20 − LUKOVICE, GOMOLJI, GOMOLJASTO KORIJENJE, IZDANCI KORIJENA, REZNICE I RIZOMI U VEGETACIJI ILI U CVIJETU; BILJKE I KORIJEN CIKORIJE: